• CAC3501

  TYPE-C to USB 2.0 極速傳輸線
 • CAA202

  Lightning(TM) to USB 極速傳輸線
 • UCA4060

  智慧型USB充電器
 • CAC1300

  TYPE-C to Micro USB 極速傳輸線 (USB2.0)
 • CAC5302

  TYPE-C to TYPE-C 極速傳輸線 (USB2.0)
 • CAC3301

  TYPE-C to USB 2.0 極速傳輸線
 • CAA210

  Lightning(TM) to USB傳輸線
 • CAC2300

  USB 3.0 to TYPE-C 極速傳輸線